Oferujemy kompleksową obsługę celną towarów eksportowanych i importowanych, w tym usługi własnej agencji celnej. Wysoko wykwalifikowani konsultanci sprawnie obsługują szereg procedur i zapewniają profesjonalne doradztwo, ułatwiając wprowadzenie towarów do obrotu międzynarodowego na najkorzystniejszych warunkach. Dysponujemy certyfikatem AEO, dzięki czemu jesteśmy upoważnieni do stosowania procedur uproszczonych, co wiąże się z licznymi korzyściami dla naszych klientów. Nasze kluczowe kompetencje to:

 

 • Realizacja wszelkich formalności:

  • dokonywanie odpraw importowych oraz eksportowych,
  • wystawianie i legalizacja świadectw pochodzenia,
  • wystawianie i elektroniczne przesyłanie karnetów TIR do systemu NCTS,
  • stosowanie procedur uproszczonych,
  • składanie deklaracji INTRASTAT, Sad, T1
  • udzielanie gwarancji tranzytowych,
  • udzielanie gwarancji WPT,
  • opracowywanie i składanie wniosków,
  • przygotowanie faktur wewnętrznych do nabyć oraz dostaw wewnątrzwspólnotowych.

 

 • Przedstawicielstwo agentów celnych: 

  • występowanie w imieniu klienta w postępowaniu celnym,
  • aranżowanie przeładunków pod dozorem celnym,
  • nadzór agentów podczas rewizji celnej.

 

 • Konsulting: 

  • doradztwo w kwestiach celnych,
  • doradztwo w kwestiach prawnych, a w szczególności dotyczące przepisów Wspólnotowego Kodeksu Celnego, Konwencji TIR, CMR, Ustawy o transporcie drogowym oraz Ustawy o odpadach,
  • sporządzanie ocen i analiz dotyczących obrotu towarami.

 

 • Składowanie towarów pod procedurą składu celnego

 

 • Składowanie towarów w magazynie czasowego składowania